17 Tem 2015

Ambalaj ve Önemi

Ambalaj, içerisinde barındırdığı ürünü, ürünün özelliği ve şekline göre bozulmadan koruyan, dış etkenlerden darbe almadan kolayca taşınmasını ve depolanmasını sağlayan, temiz ve güvenilir kalmasını sağlarken rakiplerin benzer ürünlerinden ayırt edilmesini de sağlayan endüstriyel bir ürün olarak tanımlanıyor.

Ambalaj çok büyük bir sektör ve birçok sektörle iç içe geçmiş durumda. İlk kullanılan ambalaj ürünleri tahta fıçı, sandık, toprak kap, deri tulum ve çuvallardan oluşurken günümüzde genel olarak; kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap ve kompozit malzemeler kullanılıyor.

Son yıllarda giderek artan şehirleşme, nüfustaki hızlı artış, yaşam standartlarının yükselmesi, tüketim alışkanlıklarda meydana gelen değişimler, tüketim ürünlerine olan talebin artması, üreticilerin yerel pazarın yanında ihracata da yönelmeleri gibi nedenlerle ambalaj sektörü giderek gelişiyor ve hızla büyüyor.

Dünyada saniyede 65 bin civarında PET şişe tüketiliyor ve bunun sadece beşte biri geri dönüşüme katılıyor. Benzeri bir rakam alüminyum teneke kutular için de geçerli. Dünyada her üç saniyede 140 adet alüminyum teneke kutu üretiliyor. Bu açıdan bakıldığında ambalajlar insanlardan daha hızlı çoğalıyor diyebiliriz.

Üretilen bu ambalajlar kullanılıp görevlerini tamamladıklarında, “kullanım ömürleri dolmuş” veya “geri dönüştürülebilir” ambalaj atıkları ortaya çıkıyor. Bu ambalaj atıklarının geri kazanılması için, evsel çöplerden ayrı olarak biriktirilerek geri dönüşüme kazandırılmaları gerekiyor. Böylece geri dönüştürülmüş ambalajlar ile atık miktarı azaltılıyor, doğal kaynaklar korunuyor ve enerji tasarrufu sağlanarak ekonomiye katkıda bulunuluyor.

Bir ürünün piyasada tutunabilmesi, ürün için doğru ve etkin bir ambalaj malzemesi seçilmesinin yanı sıra, ürün ambalajının tasarımına da bağlı. Ambalaj tasarımlarında tüketici açısından önem taşıyan açma-kapama kolaylığı, taşıma kolaylığı, ürün hakkında açıklayıcı bilgileri barındırma gibi konuların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Örneğin günümüzde çevrecilik ve doğa koruma bilincinin artmasıyla alüminyum teneke kutuların boyasız ve kabartmalı olarak üretilerek kutuların boyasız veya minimum boya ile kullanımı söz konusu.

AB standartlarına uyum çalışmalarıyla birlikte her sektörde ambalajlı ürün kullanımının yaygınlaşması, yapılan arge ve inovasyon çalışmaları sonucu yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin sunumuyla ambalaj sektörünün rekabet gücü sürekli olarak gelişiyor. Üretim ve tüketimin yanı sıra, kalite standartları konusunda da hızla gelişen ambalaj sektörde ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 gibi kalite belgelerine sahip firmaların sayısı giderek artıyor.

Ambalajların üzerinde geri dönüştürülebilir bir malzemeden üretildiğini gösteren “geri dönüşüm işareti”, ÇEVKO üyeliğini gösteren “ÇEVKO logosu” veya firmanın ÇEVKO ile marka kullanımı için sözleşme imzaladığını gösteren “yeşil nokta” gibi çeşitli logoların bulunması gerekiyor.

[yukarı]